ODCINEK 2: Czy czeka nas demograficzne tsunami?

Gość Srebrnych Rozmów: prof. Irena Elżbieta Kotowska

ODCINEK 3: Czy czeka nas demograficzne tsunami?

SREBRNE ROZMOWY

Image

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny na koniec 2012 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła prawie 10 milionów to ponad 25 procent społeczeństwa. W 2050 roku populacja 60+ ma stanowić aż 40 procent ludności w Polsce. Ponadto już dziś żyjemy prawie 20 lat dłużej niż w latach 50 tych ubiegłego wieku. Ta sytuacja demograficzna jest skutkiem zderzenia dwóch Mega Trendów: długowieczności i niskiego poziomu urodzeń. Taka dynamika zmian stawia nas w pozycji jednego z najszybciej starzejącego się kraju w Europie.

Prof. Irena Elżbieta Kotowska – emerytowana profesor zwyczajna w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektorka Instytutu w latach 2016-2018, honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

 

Autorka licznych prac publikowanych w Polsce i za granicą, które dotyczą współzależności procesów demograficznych i ekonomicznych, a zwłaszcza przeobrażeń rodziny i struktur ludności w powiązaniu ze zmianami na rynku pracy oraz zagadnień polityki ludnościowej i społecznej. 

 

Jest krajową koordynatorką  badań w Polsce w ramach międzynarodowego programu badawczego Generations and Gender Programme (GGP), współautorka „Diagnozy Społecznej” - panelowego badania warunków i jakości życia w Polsce (2000-2015). 

 

Jest ekspertką  krajową w zakresie procesów ludnościowych, rynku pracy i statystyki społecznej, a także badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badań demograficznych, rynku pracy i warunków życia gospodarstw domowych. Wchodzi w skład Naukowej Rady Statystycznej GUS oraz Rządowej Rady Ludnościowej. Członkini Zespołu Eksperckiego ds. Usług Społecznych Fundacji im. Stefana Batorego oraz Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

W latach 2008 – 2016 była członkinią  Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Rady w latach 2012-2016. Od 2017 roku przewodniczy Komisji Etyki i Dobrych Praktyk w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

 

Wchodziła w skład Expert Group on Social Investment for Growth and Cohesion Komisji Europejskiej (2012-2013) oraz Horizon 2020 Advisory Group for European Research Infrastructure 2017-2018, była przedstawicielką Polski w European Statistical Advisory Committee, które jest ciałem doradczym Eurostatu (2009-2017). Od 2010 roku należy do grona ekspertów  Population Europe – sieci europejskich instytucji naukowych zajmujących się problematyką demograficzną.

Chciałbyś zostać partnerem debaty lub podcastu?
Pobierz ofertę partnerską klikając w przycisk obok...
Image
Image
Image
Image
Image