ODCINEK 9: Kiedy nasi bliscy tracą samodzielność

Gość Srebrnych Rozmów: Beata Leszczyńska

ODCINEK 9: Kiedy nasi bliscy tracą samodzielność

SREBRNE ROZMOWY

Image
Image

Polskie społeczeństwo będzie za chwilę jednym z najstarszych na świecie. Radykalnie zwiększy się liczba osób w wieku 80+ (w 2015 stanowili 4,1% populacji, w 2050 10,4%) – proces podwójnego starzenia się populacji. Słabość systemu opieki senioralnej wyrasta na jedno z najważniejszych wyzwań na trzecią dekadę XXI wieku. Doświadczenie izolacji, tak odczuwalne podczas pandemii, dla osób starszych może skutkować istotnym pogorszeniem kondycji psychicznej i fizycznej.

 

  • era długowieczności spędzana godnie
  • opieka nad seniorem „idąca w parze” z etapami nasilającej się wraz z wiekiem utraty samodzielności
  • opieka optymalnie dopasowana do potrzeb samego seniora, rodziny, społeczeństwa

 

- takie procesy społeczne jak: zmiana roli kobiet, ich aktywność zawodowa, postawy i aspiracje, feminizacja starości, ruchy ludnościowe (migracje do metropolii i zagraniczne), coraz większa liczba osób bezdzietnych wchodzących w wiek senioralny powodują, że rodzina przestanie odgrywać wiodącą rolę w zaspokajaniu potrzeb niesprawnych seniorów – zdolności opiekuńcze rodziny się kurczą

 

- zmienia się struktura wartości i aspiracji w polskim społeczeństwie oraz intensywność więzi rodzinnych

 

- całe pokolenie 70+ które już nie mieszka z dziećmi, mogącymi zapewnić opiekę

 

Raport Nowej Przestrzeni Społecznej pokazuje też inne problemy. Respondenci zostali zapytani o największe trudności, z którymi borykały się placówki przed pandemią. Okazało się, że w świetle tych analiz największe problemy nastręczała realzacja usług związanych z życiem mieszkańców poza placówką oraz ich aktywizacja. Chodzi tu o działania dążące do podnoszenia sprawności, usamodzielnienia, kontaktów z otoczeniem czy wreszcie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych – to właśnie te sfery życia mieszkańców najbardziej ucierpiały w dobie koronawirusa.

 

Badanie pokazało też niewielkie wykorzystanie technik cyfrowych w badanych placówkach (40% w ogólne z nich nie korzystało), co również może stanowić barierę w kontaktach z otoczeniem, zwłaszcza w czasie pandemii, i czynnik ograniczający jakość życia i wsparcia w ramach tychże instytucji.

Chciałbyś zostać partnerem debaty lub podcastu?
Pobierz ofertę partnerską klikając w przycisk obok...
Image
Image
Image
Image
Image