SENIORZY

W ŚWIECIE CYFROWEJ REWOLUCJI

3 marca 2021r. odbyła się kolejna z serii Srebrnych Debat pt. „Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji”, organizowana przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i zespołem Centralnego Domu Technologii.

Image

SENIORZY

W ŚWIECIE CYFROWEJ REWOLUCJI

3 marca 2021r. odbyła się kolejna z serii Srebrnych Debat pt. „Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji”, organizowana przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i zespołem Centralnego Domu Technologii.

goście debaty:

Adrianna Gajdecka

Kierownik Projektu w obszarze Strategii Doświadczeń Klienta, Orange Polska S.A.

Marta Mikliszańska

Head of Public Affairs & Sustainability, Allegro sp. z o.o.

dr Dominika Wiśniewska

Menedżerka ds. Partnerstw, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

Katarzyna Bieniek

Koordynator Akademii ABC Senior, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Katarzyna Scheer

Fundacja Biedronki

Debata „Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji” była dyskusją wokół codziennych potrzeb pokolenia silver, przeniesionych do świata wirtualnego. Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak sprostać wymaganiom idącym za wszechobecną cyfryzacją. Debata odbyła się w formule zdalnej.

Tezy do debaty:

Kiedy myślimy o wykluczeniu cyfrowym, mamy stereotypowy obraz osoby w podeszłym wieku, która nie korzysta ze smartfona i nie jest zbyt zainteresowana wejściem w świat online. Tymczasem spośród prawie 12-to milionowej grupy ludzi po 55-tym r.ż. olbrzymia część potrzebuje wsparcia na różnym poziomie funkcjonowania w cyfrowym świecie. Często osoby, które deklarują aktywne korzystanie z internetu, w obliczu nagłej konieczności przeniesienia części codziennych aktywności do świata online, orientują się, że nie do końca dobrze sobie z nim radzą. Mamy tu na myśli takie obszary jak e-obywatel i zdalne załatwianie spraw w urzędach, bankowość elektroniczna i płatności online, e-zdrowie, zakupy przez internet, dobór urządzeń mobilnych, korzystanie z platform komunikacyjnych, obsługa smartfona i aplikacji oraz wiele innych wyzwań cyfrowej rzeczywistości.

Przedstawiliśmy konkretne case studies wskazując skuteczne sposoby i dobre praktyki w wychodzeniu naprzeciw potrzebom dojrzałego klienta.

Próbowaliśmy zidentyfikować najważniejsze i najbardziej pilne potrzeby dojrzałych ludzi i wskazać jakie działania są podejmowane, aby nie wykluczać ich konsumencko i społecznie.

Wciąż stoimy przed wyzwaniem włączania dojrzałych klientów i odbiorców w proces projektowania rozwiązań onlinowych, język komunikacji i faktyczną użyteczność sposobów zdalnej obsługi dojrzałego klienta.

Wiele firm i organizacji pozarządowych podjęło działania, aby wyjść naprzeciw nowym potrzebom konsumenckim i wprowadziło rozwiązania ułatwiające korzystanie oferowanych przez siebie produktów i usług.

Podczas debaty szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o to jak wypełnić lukę między chęcią generacji silver wejścia w cyfrowy świat, a lękiem przed nieznanym i brakiem odpowiednich umiejętności czy kompetencji.

Omówiliśmy sens i zakres edukacji cyfrowej oraz onlino’wo-produktowej w nowej rzeczywistości.

Debata organizowana w ramach projektu  Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju  pt. „Cyfrowi Seniorzy”.

Chciałbyś zostać partnerem debaty lub podcastu?
Pobierz ofertę partnerską klikając w przycisk obok...
Image
Image
Image
Image
Image