Premiera Raportu Potrzeby i Zdrowie Seniorów

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej po raz czwarty zapytał grupę ponad tysiąca osób po 60-tym r.ż. o ich potrzeby związane ze zdrowiem oraz o wpływ pandemii na jakość życia. Wyniki raportu nie pozostawiają złudzeń. Szczegółowy raport zostanie zaprezentowany podczas debaty.

Blisko 1/3 Seniorów przerwała leczenie

To niejedyny niepokojący wynik. Jak pokazuje raport – 2/3 ankietowanych osób starszych ma problem z dostępem do opieki medycznej a szczególnie do lekarzy specjalistów.

Debata o zdrowiu Seniorów otwiera nowy cykl spotkań

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z partnerami prowadzi cykliczne debaty pod nazwą „Srebrne Debaty KIGS”, które pozwalają na poznanie najważniejszych zjawisk społeczno-ekonomicznych ważnych dla środowiska osób starszych ale również dla publicznych i komercyjnych interesariuszy rynku.

Potrzeby i Zdrowie Seniorów

Zapis Srebrnej Debaty - 26.01.2022 r.

Eksperci uczestniczący w Srebrnej Debacie:

Profesor Instytutu dr hab. n. med. Roman Sosnowski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Larysa Żuchowska

Kierownik ds. programów społecznych w Adamed Pharma

dr Elżbieta Ostrowska

Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Irena Karpowicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka

dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam

Kierownik Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

Marzena Rudnicka

moderator debaty

Prezes Zarządu, Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej